Hürriyet Gazetesi YAPEX Fuar Eki Söyleşi

Basında Helmann

Ayrıntılı okumak için tıklayınız..Dr. Selman ÖZGÜN - Hürriyet Gazetesi

17 Kasım 2016 - Hürriyet YAPEX Fuar Eki Selman ÖZGÜN Söyleşi (Ceren DENİZ)

Antalya merkezli Özgün Group’tan ‘Helmann’ adıyla uluslararası bir marka yaratan Selman Özgün başarının sırrını,“Ben iş hayatının hem alaylısı, hem mekteplisiyim. İş adamı iyi bir hayat oyuncusudur”diye açıklıyor. Selman Özgün’le Antalya’nın potansiyeli yükselen iş sahaları gayrimenkul ve inşaat üzerine bir söyleşi yaptık.

* Öncelikle iş hayatına nasıl başladığınızı sormak istiyorum.

Ticaretle geçimini sağlayan bir ailem vardı. Ticareti çocuk yaşlarda, babama yardım et- meye başladığımda keşfettim ve hep çok sevdim. Üniversiteyi bitirdikten sonra aile şirketimizin yönetimini devraldım ve büyüttüm. 22 yıldır gayrimenkul sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Şu anda ‘Özgün Group’ isimli şirketler grubunun yönetim ku- rulu başkanlığını sürdürmekteyim. Babam H. Ali Özgün sağlık sorunlarından dolayı emekli oldu. Ama tecrübelerinden faydalanmaya çalışıyorum her fırsatta. “Allah onların gölgelerini başımızdan eksik etmesin” derim hep.

* Faaliyet alanlarınız neler?

Ana faaliyet alanımız katma değer yaratı- lacak bölgelerde arsa üretimi ve parselasyon uygulamaları ile inşaat projeleri üretimidir. Geliştirdiğimiz projelerimizin potansiyel yatırımcıları ise yabancılar ve yurtdışında yaşayan Türkiyelilerdir.

* Özgün Group, nerede kuruldu? Bir Antalya ürünü mü?

Antalya’da kurulduk. Artık Türkiye’nin çeşitli yerlerine projeler de yapmaya başladık. Şu anda Antalya’nın merkezinde, Belek’te, Didim’de, Kuşadası’nda, Bodrum’da devam eden projelerimiz var. Gayrimenkul güven isteyen bir sektör. Özellikle yurtdışındaki yatırımcılar, uzun vadeli yatırımlara yönelirken güveni ön planda tutuyor. Özgün Group’u geliştirip büyütürken, markalaşma odaklı çalışmalar yaptık. Türkiye merkezli uluslara- rası bir marka yaratmak amacıyla ‘Helmann’ markasını ortaya çıkardık. Şu anda İngiltere, İsviçre, Almanya başta olmak üzere, Avrupa ülkelerinin çoğunda çalışmalar yapıyoruz.

* Helmann nasıl bir marka? Nasıl ortaya çıktı?

Uzun yıllar Özgün Group adıyla gayrimen- kul geliştirme projeleriyle faaliyet gösterdik. Faaliyetlerimizin sürdüğü Avrupa ülkelerinde kazandığım tecrübe bana markalaşmanın
gerekliliğini öğretti. Bu yüzden doktora çalışmamı da yaptığım marka alanında uzun süren araştırmalarım oldu. Helmann markası- nı adımdan yola çıkarak oluşturdum. Selmann tescilli
bir marka çıkınca Helmann’da karar kıldım. Amacım yurtdışındaki gayrimenkul projeleri için güçlü bir imaj oluşturmak, Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcının, şüpheci algısını değiştirerek ilgisini çekmek ve uluslararası pazarlarda en iyi şekilde varlığımızı hissettirmekti. Amacımız Türkiye’de doğmuş ve faaliyet gösteren bir dünya markası olarak ülkeye yatırımcı getirmekti. Büyük ölçüde başardık.* Dijital dünyada gerçekleşen baş dön- dürücü hızdaki ilerlemenin faaliyetlerinize etkisi nasıl oldu?

Daha önce seyahat sayımız çok daha fazlaydı. Dijital dönüşümle birlikte personelleri- mizle online toplantılar yapar olduk. Yazışma- lar, online veri aktarımı, görsel tanıtımımız ko- nusunda ciddi kolaylıklara ulaştık. Kaynakların açık olduğu bu ortamda kendimizi geliştirmek de daha kolay oluyor. Sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp sektörün dünyadaki gelişimini de takip edebiliyoruz.

* Gayrimenkul sektöründe büyüme ibresi yukarıya dönük bir çizgide ilerleme- nizin sırrı nedir?

Kökeni ticaretten gelen bir ailede yetişmiş olmak benim için büyük bir artı. Hep şöyle düşünüyorum: “Başarılı olduğunuz zaman sevinmeyin, başarısız olduğunuz zaman üzül-

meyin.” Çünkü rehavet de üzüntü de insanı kötü yönde etkiler. Mücadele ruhu, başarmak için çok önemli. Yaptığınız işi iyi biliyorsanız, şartlar kötü olsa da pes etmeden işinizi yapmaya devam ederseniz, başarı eninde sonunda gelecektir.

* İş hayatına ilişkin düşünceleriniz nedir?

Ben iş hayatının hem alaylısı, hem mektep- lisiyim. Bu yüzden kendimi çok şanslı hisse- diyorum. İşlerimizin potansiyeli büyüdükçe kendimi geliştirme gereği hissettim ve fırsatlar yaratmaya çalıştım hep. Aktif şekilde iş hayatı- nın içindeyseniz her an her şeye hazırlıklı olma- lısınız. Çok zor günler geçirmemişseniz durum çok vahimdir. Çünkü iş adamı başarısızlığı tatmalıdır. İş hayatında zorlukların üstesinden gelebilmek için, stres yönetimi konusunda ba- şarılı ve kararlı olmak gerekiyor. “Televizyonun karşısında günlerini geçiren birinin yaşayacağı şey ne kadar olabilir ki.” İş adamı iyi bir hayat oyuncusudur. Çünkü iş dünyasında değişim kimi zaman doğadan bile daha hızlı olabiliyor.

* Gayrimenkul sektörünün başlıca sorunları neler?

Gayrimenkul firmalarının en önemli masraf kalemi ‘arsa’ haline geldi. Bu nedenle sektör arsada maliyetleri düşürecek modellere odak- landı. Bu konuda benim düşüncem şudur: İnşaat üreticileri büyük şehirlerde maliyetin yüzde 50-55’ini oluşturan arsa finansmanlarını üretici finansmanı çerçevesinde değerlendir- melidir. Yani bankalar gayrimenkul geliştiren şirketleri üretici olarak finanse etmeli. Arsa kredilerinin üretici finansmanı kapsamında de- ğerlendirilmesi halinde arsanın konut içindeki maliyet payının yüzde 30’lara kadar düşebi- leceğini, bu uygulamanın da konut fiyatlarını düşürüp talebi arttıracağını düşünüyorum. Ayrıca gayrimenkulü geliştirip yurtdışına satan firmalar ihracatçı kapsamına alınmalı. Avru- pa’daki gibi 30 yıla varan Mortgage kredile- riyle sektör istikrarlı ve sağlıklı şekilde büyüye- cektir. Gayrimenkul alış-satış bedelleri birebir olmalı. Bunun için de harç ve vergi oranlarında değişiklikler yapılmalı. Hürriyet /17.11.16 / ( Ceren DENİZ )