Yeni Çağ Yeşil Çağıdır

Yeni Çağ Yeşil Çağıdır

Son zamanda dünyada ivme kazanan ve çevresel hareket anlamına gelen "yeşile dönme" terimi giderek daha fazla yaygınlaşıyor.

Bu yeşil hareketin sonuçlarından biri, daha enerjik ve ekolojik olarak istikrarlı olan ve çevreye daha az kirlilik izi bırakan modern inşaat projeleridir. Yeşil binalara olan ilginin artmasının nedeni, metropolün artan kirliliği ve insanların bir değişim olması konusunda farkındalığıdır.

Yeşil bina sadece yakın çevresi üzerinde olumsuz çevresel etkilere sahip olmayan bir bina değildir, ya da en azından sadece bu değildir. İdeal yeşil bina, işlevini yerine getiren bir projeye sahip olmanın yanı sıra, doğal ortamları mümkün olduğunca korumanıza izin veren bir projedir. Yeşil bina ilginç bir mimariye sahiptir ve bir aile evi için uygun olduğu kadar bir ofis için de uygundur.

İnşaat, dahil olan herkes için sağlıklı bir ortamın yanı sıra, binanın çevresindeki toprakları, suyu, doğal kaynakları ve enerjiyi kirletmeyeceğini garanti eder; bu da yeşil binaların temsil ettiği özdür.

Yeşil binaların bazı özellikleri şunlardır: enerji verimliliği, daha düşük su tüketimi, daha iyi iç mekan hava kalitesi, gelişmiş akustik, yeşil çatı sistemi, vb. Bu hedefler, güneş panelleri, yüksek verimli aydınlatma ve doğal ışığın iç mekana daha fazla nüfuz etmesi gibi alternatif enerji kaynaklarının kullanılması, aynı zamanda inşaatta sürdürülebilir ve çevre dostu yapı malzemelerinin dahil edilmesi gibi çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilebilir.

Ülkemizde ‘’Yeşil Binalar’’ ile Yerleşmelerin Belgelendirilmesine İlişkin kriterleri içeren Değerlendirme Kılavuzu oluşturulmuştur. Binalar için 76 kriterden oluşan 5 ana modül yerleşmeler için 85 kriterden oluşan 5 ana modül belirlenmiştir: Bütünleşik Bina Tasarım, Yapım ve Yönetimi, Yapı Malzemesi ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi, İç Ortam Kalitesi, Enerji Kullanımı ve Verimliliği, Su ve Atık Yönetimi. Değerlendirme kuruluşu bünyesinde görev yapan ve binaların veya yerleşmelerin değerlendirme kılavuzuna göre değerlendirilmesinden ve puanlanmasından sorumlu olan, Yeşil Sertifika sisteminin online olarak işletilebilmesi için oluşturulacak, Ulusal Yeşil Sertifika Bilgi Sistemi. Yeşil Bina Sertifika Sınıfları oluşturulmuş ve sertifikalar belirli değerlendirme kriterlerine göre verilecektir: Geçer, İyi, Çok İyi, Ulusal Üstünlük.

Türkiye'nin yeşil bina devrimi, ülkenin sürdürülebilir bina geliştirme, yeşil tasarım ve inşaat alanlarında büyük adımlar atmasıyla başlıyor. Aslında Türkiye'nin taahhüdü, ABD Yeşil Bina Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilen bir derecelendirme sistemi olan Enerji ve Çevre Tasarımında Liderlik (LEED) için ilk on küresel sıralamada altıncı olarak yer almaktadır.

Yeşil binalar aslında uzun vadeli bir yatırımdır. İlk inşaat maliyetleri biraz daha yüksek olabilir, ancak gelecekteki maliyetlerin bir projeksiyonu yapıldığında ve her şey özetlendiğinde, herkesi yapılacak doğru şeyin bu olduğuna ikna etmek yeterlidir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı enerji, ısıtma ve soğutma maliyetlerini önemli ölçüde azaltır ve bakım maliyetlerini geleneksel binalardan yüzde 20 daha düşüktür.

Dünyanın algısı, özellikle hepimizin tanık olduğu son olaylardan sonra değişiyor. Günümüzde insanların yeşil hareket hakkında konuştuğunu duyabiliyoruz ve bunu kabul etmek isteseniz de istemeseniz de bir noktada herkesin yeşil hareketi takip etmesi gerekecek. Bunun nedeni, dünyanın artık sürdürülebilir olmayacağı ve hayatta kalmamız için gerekli olan bazı doğal kaynaklardan tükenmeye başlayacağıdır. Farkındalığın yükselmesine katkıda bulunmak önemlidir çünkü bugün kesin olarak yeni çağın yeşil çağ olacağını söyleyebiliriz.

Bu yazı CEDBİK ( Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği ) tarafından Kasım ayın e-bülten'de yayınlandı.